Datasikkerhedspolitik og retningslinjer

Dit privatliv er vigtigt for os, og derfor vil vi gerne informere dig om vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvilke personlige oplysninger vi opbevarer om dig, og hvordan vi anvender dem. Vi har også tilføjet flere oplysninger om dine rettigheder, fx hvordan du får adgang til dine oplysninger, og hvordan du kan anmode om ophør af brugen af dine oplysninger.

Databeskyttelse har høj prioritet og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Foreningen Ulvetid er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”),

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger er tilgængelige for den til en hver tid siddende bestyrelse i Ulvetid

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart.

Hvad er dine rettigheder?


Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Ulvetid så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at korrigere data:
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Ulvetid benytter, undtagen i følgende situationer:

*Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Ulvetids retmæssige interesser. Ulvetid fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

 

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:


Retten til begrænset anvendelse:
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Ulvetid, under følgende omstændigheder:

*Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Ulvetid’s retmæssige interesser, skal Ulvetid begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
*Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Ulvetid begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
*Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
*Hvis Ulvetid ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndteres dine henvendelser og forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:
Hvis du mener, at Ulvetid behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder.