Som lovet informerer bestyrelsen hermed om generalforsamlingen, som skulle være afholdt d. 25. april, som blev udsat på grund af situationen med coronavirus. Den nye dato er fastsat til d. 26. september 2020 KL 13. Denne gang afholdes GF på Jerlev Kro.
Med venlig hilsen
Konstitueret formand
Ole Pedersen
What do you want to do ?

New mail