Som lovet informerer bestyrelsen hermed om generalforsamlingen, som skulle være afholdt d. 25. april, som blev udsat på grund af situationen med coronavirus. Den nye dato er fastsat til d. 12. september 2020 KL 13. Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen samme sted som oprindeligt, Bredal kro. Der bliver sendt en ny indkaldelse i god tid.
Med venlig hilsen
Konstitueret formand
Ole Pedersen