Foranlediget af situationen, indkaldes herved til Ekstra Ordinær Generalforsamling

 

Lørdag den 2. Marts 2019 kl. 13 ,, Bredal Kro ,Horsensvej 581, 7120 Vejle

VIGTIG : TILMELDING SENEST DEN 22/02-2019

 

 

DAGSORDEN

 

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

 

3) Formandens beretning omkring forløbet den sidste tid

 

4) Regnskab v/ kassereren

 

5) Valg af bestyrelse

 

6) evt.

 

 

Foreningen er vært ved et stykke ostemad og en kop kaffe.

Øl og vand betales privat

 

Tilmelding skal ske senest den 22/02-2019, til : ulvedorte@gmail.com.

 

Forslag til KANDIDATER til ny bestyrelse, bedes sendes til : info@ulvetid.nu, senest den 17/02/2019. Derefter vil de indkomne forslag blive lagt op på FB.siden – Den originale ulvetid-medlemsgruppe

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Esther Holzendorff

Formand