Hvorfor skal jeg betale for at være medlem hos Ulvetid.dk?

 

Vi har valgt at opkræve et kontingent, for et medlemskab hos Ulvetid, ud fra følgende betragtninger, Ulvetid har ambitioner, ud over bare at have en Facebook profil og en hjemmeside, hvor der fra tid til anden lægges nyt materiale op. Det kunne være følgende, som er listet herunder. Ulveverdenen er dog en sag som er særdeles dynamisk i sit indhold og hver uge sine nye emner og overskrifter. Dette vil vi forsøge at have overblikket over og ligeledes forsøge, at skelne mellem fakta, fremlagt af for eksempel myndigheder og forskningsinstitutioner på den ene side og meninger og ytringer af for eksempel politikere og interesseorganisationer.

Endvidere ønsker vi:

 

  1. At holde politikere fast på deres udtalelser i ulvedebatten.

Politikere må melde klart og reelt ud hvordan reglerne er og hvordan procedurer med mere er, for at ændre på regler, love og konventioner som Danmark er medunderskrivere af. I Ulvetid mener vi at der er alt for mange løsrevne udtalelser om at politikere ønsker og nærmest lover dele af befolkningen at der vil ske ændringer i lovgivning. Når sådanne udtalelser så ikke opfyldes, skaber det yderligere frustrationer i befolkningen, alt sammen noget der ikke gavner hverken debatten eller ulvens vilkår. Derfor, også fra politisk hold, debat på et reelt og fagligt funderet grundlag, og ellers kan de forvente at Ulvetid påtaler offentlig, hvis de ”glemmer” disse, ellers indlysende, debatregler.

 

  1. At holde medier fast på en sober og saglig debat og sikrer mod ensidighed.

Medierne har hele tiden, mens ulve debatten har fejet hen over landet, og dermed helt siden ulvens genindvandring til Danmark, været en meget stor og vigtig meningsdanner i debatten. Desværre mener vi Ulvetid, at der har været en tendens til at dele af pressen, i større eller mindre omfang, har ladet sig farve i det redaktionelle indhold. Det kan der sikkert være flere grunde til, af hvilke det daglige salgstal nol ikke kan undervurderes.

Ulvetid vil gerne medvirke til at debatten nuanceres og fagligt understøttes i videst mulige omfang. Dette vil vi gøre gennem et tæt og seriøst samarbejde med medierne.

 

  1. Ulvetid vil arrangere konferencer på et højt fagligt niveau, ligesom vi vil deltage i konferencer både nationalt men også i europæisk regi, hvor Ulvetid også søger samarbejds- partnere.

 

  1. Ulvetid vil arrangere møder, ekskursioner og små-kurser for medlemmer. Gennem året vil vi holde nogle møder rundt i ulverelevante områder. Dels for at se, hvor er ulven og hvilke områder og naturtyper er de typiske ulveområder der er i Jylland. Foreløbigt er 1 område udpeget som ulveområde men forskerne ved DCE, har udpeget et mindre antal 8-10 områder som kunne være typiske steder for ynglende par. Herudover vil nogle møder have karakter af små-kurser hvor der gennemgås, hvordan finder man spor (afføring, fodspor, kadavere af byttedyr m.m.), hvordan dokumenteres disse rigtigt, således at sporet ikke ødelægges ved forkert eller manglende dokumentation, hvad gør man med sin observation bagefter, hvad er proceduren for behandlingen af dit fund.