Vil du være medlem af Ulvetid?

Du tilmelder dig ved at udfylde skemaet her til højre (eller herunder hvis du sidder på smartphone).

Samtidig beder vi dig indbetale det årlige kontingent på kr. 180,00.

Beløbet indbetales til

Tønder/Bredebro Sparekasse

Kontonr. 9828-8850486884

Oplys din emailadresse ifm. betaling. 

Pengene går ubeskåret til foreningen Ulvetids arbejde med at oplyse om ulven, dens levevis og vilkår i Danmark.

Herunder også at udvide samarbejdet, både nationalt og internationalt. Alt sammen noget der medfører udgifter, som til dato er betalt af bestyrelsesmedlemmernes egne penge. For at udvide og yderligere fremme arbejdet, mener vi at et kontingent er en god måde at skaffe de nødvendige midler på.

Se endvidere foreningen Ulvetids vedtægter for baggrunden for vores arbejde.

Læs de gældende vedtægter her.

Læs mere om, hvorfor du skal betale for at være medlem her.

* påkrævet

Ved at tilmelde dig som medlem accepterer du samtidig foreningens vedtægter.